Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Welkom Welkom_Muzical Actueel Actueel_oud3 Actueel_oud2 Actueel_oud Vieringen Caritas De pijn . . . 14 Werken. . . 14e-Werk OomGerard. . . Werkgroepen Werkgroepen 1 Werkgroepen 2 Archief Gijs van Engen 2015 Archief 2015 April 2014 Begin 2014 Kindjewiegen 2013 Kerstmarkt 2013 Kindjewiegen 2012 MariaMusical 2012 Vrijwilligers avond en Mariaviering Samen bouwen Pinksterzangdienst Opbrengst Sisal Opbrengst Sisal 2013 Opening Secretariaat Nieuwe locatieraad Afscheid Theo Geurtsen Info Contact Nieuws 

Gijs van Engen 2015

Jongeren St. Jan de Doper nu op Fasebook!! Ga direct zelf kijken: www.Facebook.com/jongerensintjandedoper

Eerste Heilige Communie 2015Gewoonlijk doen onze kinderen rond de leeftijd van zeven jaar (groep 4 van de Basisschool) hun Eerste Heilige Communie. Kinderen die nog niet zijn gedoopt, kunnen tijdens de voorbereiding naar de Eerste Heilige Communie het sacrament van het Doopsel ontvangen. Binnenkort wordt er een gespreksavond gehouden voor belangstellende ouders. Dan kunnen we samen praten over het bijzondere sacrament van de Heilige Communie: wat houdt het in en hoe ziet het project waarmee we gaan werken eruit. Het is tevens een gelegenheid om kennis te maken met de begeleidingsgroep en in te gaan op uw eventuele vragen. Wij hopen dat veel ouders bereid zijn samen met ons hiervoor de tijd te nemen.Nadere informatie over plaats en darum voor deze gespreksavond volgt binnenkort. Wij hopen u dan welkom te mogen heten.

Kerk radio De kerkradio is voor iedereen via internet te volgen: Klik hier

Afscheid Gijs van Engen zondag 27 september 2015 Zondag 27 september was de startzondag van onze Ludgerusgeloofsgemeenschap. Fred Veltrop en Gera Helling gingen voor in de woord- en communieviering en het middenkoor uit Maarssen was gastkoor. Na afloop was er veel gezelligheid en rumoer achterin de kerk met lekkere, zelfgebakken taarten en hapjes (hulde aan de makers!), maar vóór de koffie met traktatie werd er eerst afscheid genomen van Gijs van Engen, coördinator van onze kostergroep. U ziet op de foto hoe voorzitter Jacques Helling van de locatieraad Gijs bedankt voor zijn enorme inzet.Voldoende aanleiding voor mij om aan Gijs een tiental vragen te stellen. Daar gaan we trouwens een gewoonte van maken: een interview met steeds dezelfde tien vragen aan iemand uit onze geloofsgemeenschap die door de vorige geïnterviewde is aangewezen. Zie vraag 9 en 10!1.Wanneer en waar ben je geboren? Op 20 augustus 1937 in Weesperkarspel bij Duivendrecht. Drie maanden oud verhuisde ik naar Loenersloot, naar hofstede Welgelegen, het latere Mickerietheater. 2.Wat is je eerste herinnering aan de kerk? Ik zie me nog lopen, ’s morgens om half vijf, naar de kerstnachtviering in de ‘Onze Lieve Vrouw van de berg Carmel’-kerk aan de Kerklaan. In m’n herinnering duurde die dienst eindeloos lang. Er werd namelijk niet alleen een kerstnachtviering gehouden, maar daarna kwamen ook nog eens twee stille missen! 3.Wat doe je, deed je voor onze Ludgerusgeloofsgemeenschap? 4.En hoe lang al, wanneer ben je begonnen? Ik ben begonnen als misdienaar bij pastoor Lammers, daarna acoliet onder pastoor en vehmeijer en Koeleman onze bouwpastoor, lid geweest van het ‘collectantencollege’ én mede betrokken geweest bij de oprichting in 1991 van de vrijwillige kostergroep waarvoor Gerard Bosman het initiatief genomen had. Vóór dat moment was koster een betaalde functie. Van die kostergroep heb ik later het coördinatorschap overgenomen van Piet Remmink. Ik ben ook nog lid geweest van de liturgiegroep van 2005 t/m 2007, ongeveer vier jaar WKP’er (Wijk-Kontact-Persoon) en ik heb zo’n tien jaar het kerkhof aan de Kerklaan onderhouden. De laatste tijd hou ik ook een beetje het buitengebeuren bij, de tuin enz., samen met Han de Reuver.5.Herinner je je bijzondere momenten? Jazeker, bij pastoor Lammers en Vehmeijer werd ik opgeleid als misdienaar: klaarzetten van de wijn, het water, de wierook. En natuurlijk stiekem als jochie van acht jaar oud die wijn proeven … Pastoor Lammers was een bijzondere man. Na afloop van de mis had hij altijd wel een aardigheidje voor ons. Bv appels, met heel veel ‘steken’. ‘Gewoon omheen knabbelen,’ adviseerde hij ons. Op het laatst werd pastoor Lammers een tikkeltje dement, vergat wel eens bijvoorbeeld de consecratie. Dan werd hij snel gewaarschuwd door een parochiaan. Bv meneer Steenmetz herinner ik me een keer, die de bank uitrende en het altaar opkwam. Toen pastoor Vehmeijer kwam, werd alles veel plechtiger. Die hield van stijl en allure. Als het maar plechtig, plechtig, plechtig gaat, zei hij vaak. 6.Wat zijn je verwachtingen over de toekomst van onze Ludgerusgeloofsgemeenschap? Moeilijk. Ik ben een beetje bang dat door het verminderde kerkbezoek, het minder worden van het aantal vrijwilligers enz het allemaal heel moeilijk wordt om onze geloofsgemeenschap in stand te houden. 7.Wat vind je (erg) goed gaan in onze geloofsgemeenschap? Het draait allemaal toch eigenlijk wel lekker. Door de vele vrijwilligers gaat het best aardig. Elke zondag hebben we nog steeds een viering. Geweldig vind ik dat. Compliment voor al diegenen die dat steeds maar weer voor elkaar krijgen.8.Wat zou verbeterd kunnen/moeten worden? De vele werkgroepen doen het op zich best goed, maar naar mijn mening kan het beter. Een goede samenwerking is zeer belangrijk en bereikt men vooral door goed overleg, te luisteren en elkaar goed te informeren omtrent bepaalde zaken. Dit betreft ook de relatie lokatiebestuur en werkgreopen. In het verleden was er eens in de twee maanden een parochievergadering met als agendapunt: rondje werkgroepen. Het verdwijnen daarvan heb ik de afgelopen jaren als een groot gemis ervaren. Mijn motto: heel zuinig zijn met onze vrijwilligers!9.Wie wordt de volgende persoon uit onze geloofsgemeenschap die ik ga interviewen? Anne Remmink.10.Waarom zij/hij? Anne is zeer betrokken, weet heel veel en, niet onbelangrijk, Anna durft voor haar mening uit te komen …