Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Welkom Welkom_Muzical Actueel Actueel_oud3 Actueel_oud2 Actueel_oud Vieringen Caritas De pijn . . . 14 Werken. . . 14e-Werk OomGerard. . . Werkgroepen Werkgroepen 1 Werkgroepen 2 Archief Gijs van Engen 2015 Archief 2015 April 2014 Begin 2014 Kindjewiegen 2013 Kerstmarkt 2013 Kindjewiegen 2012 MariaMusical 2012 Vrijwilligers avond en Mariaviering Samen bouwen Pinksterzangdienst Opbrengst Sisal Opbrengst Sisal 2013 Opening Secretariaat Nieuwe locatieraad Afscheid Theo Geurtsen Info Contact Nieuws 

Info

Handige linksSt Jan de DoperAartsbisdom UtrechtParochieverband Vecht en VenenRaad van KerkenKatholiek NederlandKatholiek GezinVaticaan

Archief St. Ludgerus

Géén nieuwe RK Kerk in Loenen aan de Vecht !Jarenlang stond op deze pagina informatie over het plan om de bestaande kerk met pastorie te slopen en op die plek een nieuwe, kleinere, kerk terug te bouwen.De nieuwe kerk zou worden gebouwd in combinatie met 12 woningen.De grond voor deze woningen zou door de kerk worden overgedragen aan de projectontwikkelaar. Als tegenprestatie zou de nieuwe kerk, met besloten beurzen, worden gebouwd.Het bestuur (thans Locatieraad) heeft 8 jaar aan dit plan gewerkt, samen met vertegenwoordigers van het Bisdom, de architect en de projectontwikkelaar.Eind 2010 werd eindelijk door de gemeente Loenen de benodigde sloop- en bouwvergunning verleend. Nu alleen nog de noodzakelijke formele goedkeuring door het Bisdom! Een formaliteit, dachten wij ………

Ludgeruskerk Loenen aan de VechtRond 1417 werd de huidige Hervormde kerk in Loenen gewijd ‘… in die eere van Ludgerus’. Dat deze kerk vroeger de Ludgeruskerk is geweest, kan nog steeds afgeleid worden aan een beeldje van Ludger dat zich bevindt in de gewelven van het oude priesterkoor. Ludgerus is daar te zien als bisschop. In 1578 werd de laatste priester uit die kerk verdreven. Pas in 1801 werd over deze kerk een definitieve regeling getroffen. In 1857 werd een nieuwe parochiekerk gebouwd aan de Kerklaan: de R.C.Kerk O.L. Vrouwe van de Berg Karmel. Deze kerk werd op 18 november 1962 gesloten, o.a. omdat er regelmatig brokstukken naar beneden vielen. In 1965 werd de huidige katholieke kerk aan de prinses Margrietlaan door kardinaal Alfrink ingewijd. De kerk was ontworpen door architectenbureau Joh. Sluijmer BNA en Ir. J.H. Sluijmer b.i. te Enschede. Aannemersbedrijf JC van Kooten & Zn uit Nederhorst den Berg bouwde de kerk. Bouwkosten: 352.000 gulden. Het werd opgetrokken in een, voor die tijd, moderne stijl. Het architectenbureau had nog nooit een dergelijke moderne kerk ontworpen, hetgeen dus een behoorlijk risico was. Via een open klokkentoren krijgt men toegang tot de hoofdingang op de binnenplaats. Dat binnenhof werd/wordt omgeven door sacristie en pastorie (nu secretariaat). Het hoogaltaar wordt geflankeerd ter linkerzijde door een sacramentsaltaar. Besloten werd dat het orgel van de oude kerk aan de Kerklaan na revisie en ombouw weer dienst zou doen in de nieuwe kerk. De vloer in de kerk is gelegd van Finse lei met onder de mahoniehouten banken zogenaamd schoon asfalt. Aan de zonzijde plaatste men een glas-in-loodwand, ontworpen door glazenier H Morselt uit Enschede. Hij maakte gebruik van getrokken gekleurd glas, dat vlammen en bepaalde figuren uitbeeldde. De drie torenkokken werden geschonken door Chris van Egmond van het in die tijd gelijknamige garagebedrijf uit Vinkeveen/Mijdrecht. Klok 1 (Ais) weegt 385 kg, klok 2 (Cis) 217 en klok 3 (Dis 2) 154 kg. Op de klokken staan de namen: Chistiaan Adrianus (de schenker), Anna Petronella (zijn vrouw) en Cobi (overleden dochter). Verder staat op elke klok AD 1964 Petit & Fritsen Me funderunt. Wat betekent: in het jaar des heren 1964 heeft Petit Fritsen mij gemaakt.Nog maar kort geleden is onder leiding van locatieraadslid bouwzaken Henk Bon en met behulp van een groot aantal klussers, de kerk met relatief eenvoudige ingrepen ingrijpend gewijzigd. We hebben nu het gevoel in een intiem kerkgebouw samen te kunnen vieren. De fysieke nabijheid van andere leden van de geloofsgemeenschap in een kleinere ruimte blijkt spiritualiteitsbeleving en gemeenschapsgevoel een grotere kans te geven. Wij zijn erg blij met ons kerkgebouw. Er moeten echter nog wel een paar stevige onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Met name aan het dak. Ook dat gaan we samen als geloofsgemeenschap oplossen.