Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Welkom Welkom_Muzical Actueel Actueel_oud3 Actueel_oud2 Actueel_oud Vieringen Caritas De pijn . . . 14 Werken. . . 14e-Werk OomGerard. . . Werkgroepen Werkgroepen 1 Werkgroepen 2 Archief Gijs van Engen 2015 Archief 2015 April 2014 Begin 2014 Kindjewiegen 2013 Kerstmarkt 2013 Kindjewiegen 2012 MariaMusical 2012 Vrijwilligers avond en Mariaviering Samen bouwen Pinksterzangdienst Opbrengst Sisal Opbrengst Sisal 2013 Opening Secretariaat Nieuwe locatieraad Afscheid Theo Geurtsen Info Contact Nieuws 

OomGerard. . .

Oom Gerard is ten volle bediendOp 11 augustus 2013 droeg priester Hans Schouten uit Baambrugge in de Ludgerus op ouderwetse wijze de mis op met veel wierook, eigen gezang en latijnse gebeden. Hij preekte aansluitend op de 3 lezingen over dienen, waaronder toediening van de laatste sacramenten. Hij haalde een overlijdens-annonce aan uit een Amsterdamse krant van jaren terug met als aanhef “Oom Gerard is ten volle bediend”.Als de dood zeer nabij is, dan bestaat wereldwijd in de R.K.Kerk een mooi ritueel, namelijk de toediening door een priester van 3 sacramenten, te weten de biecht, de communie en het heilig oliesel. In combinatie heet dat “ten volle bediend”. De ziekenzalving.Geleidelijk is deze traditionele bediening in Nederland vervangen door de “ziekenzalving”. Ook bij protestanten vindt deze plechtigheid in toenemende mate plaats, soms in gezamenlijkheid met katholieken. Er zijn in Nederland meerdere protocollen in omloop die aangeven hoe zo’n ceremonie dient te verlopen. In onze parochie houdt pastoor Gerard Griffioen enkele malen per jaar hiervoor een speciale dienst. De nadruk ligt daarbij minder op het spoedige levenseinde en meer op het geduldig verdragen van ziekte en ouderdomskwalen.Bediening en ziekenzalving zie ik nog altijd als 2 katholieke rituelen, die naast elkaar staan. Bij de bediening ligt het accent op de spoedige overgang naar het eeuwige leven. In de ziekenzalving gaat het meer om de bekommernissen van het huidige leven. Toen ik 50 jaar geleden als brancardier in Lourdes was, zag ik wel elke dag ziekenzalvingen, dus verlichting van het lijden. Na de bedieningen, die ik als jonge misdienaar geregeld bijwoonde, wist vervolgens eenieder in de parochie dat de begrafenis van de bediende snel zou volgens. Het werd ook van de kansel meegedeeld. De dokters hoefden voor betrokkenen niet meer naar verlenging van het aardse leven te streven. Immers na de volle bediening kon men in vrede rustig heengaan. Goed dat Hans Schouten dit ritueel eens heeft afgestoft. Wiel Broex