Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Welkom Welkom_Muzical Actueel Actueel_oud3 Actueel_oud2 Actueel_oud Vieringen Caritas De pijn . . . 14 Werken. . . 14e-Werk OomGerard. . . Werkgroepen Werkgroepen 1 Werkgroepen 2 Archief Gijs van Engen 2015 Archief 2015 April 2014 Begin 2014 Kindjewiegen 2013 Kerstmarkt 2013 Kindjewiegen 2012 MariaMusical 2012 Vrijwilligers avond en Mariaviering Samen bouwen Pinksterzangdienst Opbrengst Sisal Opbrengst Sisal 2013 Opening Secretariaat Nieuwe locatieraad Afscheid Theo Geurtsen Info Contact Nieuws 

Werkgroepen 1

Parochiebestuur en -vergadering

In onze parochie zijn circa 90 vrijwilligers actief in diverse werkgroepen. Om een idee te geven welke activiteiten door de parochianen worden verricht, stellen wij u de werkgroepen voor. Deel 1.

De parochievergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgroepen in de parochie, en daarnaast zijn er twee vrije zetels die voor elke parochiaan open staan. De parochievergadering neemt de volgende taken waar: het meedenken en adviseren over pastoraal beleid; het bevorderen van het aandeel parochianen in activiteiten van de parochie; het uitzetten van beleidslijnen betreffende beheer en financien van de parochie; het voordragen van kandidaten voor het parochiebestuur.Het parochiebestuur is een onderdeel van de parochievergadering en functioneert als het dagelijks bestuur van de parochie.

Pastoraatsgroep

Bejaarden bezoek

Vrijwilligers bezoeken parochianen bij speciale gelegenheden, zoals jubilea of geboorte, of bij ziekte of ziekenhuis opname, wanneer dit bezoek gewenst is en bij de parochie bekend is. Contactpersoon: Ine Bakker, 234577

Met ingang van 1 januari 2007 heeft onze parochie geen eigen priester meer. De pastorale beroepskrachten zijn ondergebracht in een pastoraal team ten behoeve van het samenwerkingsverband Vecht en Venen. De pastoraatsgroep is het aanspreekpunt voor de parochianen, neemt het voortouw bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven op pastoraal gebied in de parochie, coordineert het pastoraat, d.w.z. zorgt voor afstemming van de activiteiten van de verschillende werkgroepen, is het aanspreekpunt voor het pastorale team en vormt het gezicht van de parocie naar buiten toe.

Vrijwilligers bezoeken ouderen in onze parochie wanneer zij daar prijs op stellen. Tevens verzorgen zij een kleine attentie voor ouderen boven de 70 jaar met hun verjaardag en met Kerstmis. Contactpersoon: An Remmink, 233148

Bezoek groep

Raad van Kerken

De wijkcontactpersoon

Redactie van ONE

In iedere wijk van de parochie is een wijkcontctpersoon die het aanspreekpunt is van parochianen in hun wijk. Hij/zij zorgt ook voor het rondbrengen van de Ludger, de aktie kerkbalans en de vasten-aktiezakjes.Contactpersoon: via Secretariaat

Het informatieblad de Ludger verschijnt iedere twee maanden van elk jaar. De Ludger bevat een artikel van de pastor, artikelen over activiteiten van de werkgroepen, parochievergadering, en parochie kroniek etc. Contact: ludgerredactie@hotmail.com

In de Raad van Kerken Loenen Vreeland zijn de Katholieke Kerk, de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Protestantse Kerke Nederland uit Vreeland vertegenwoordigd. De Raad organiseert gezamelijke activiteiten om de Christenen met elkaar in contact te brengen. Contactpersoon: Joseph Toonen, 237277

Kerkschoonmaak

Onderhoud

Parochie administratie

Elke maand wordt het kerkgebouw schoongemaakt. De werkgroep kerkschoonmaak is verdeeld in 5 groepjes die bij toerbeurt deze taak vervullen. Contactpersoon: via Secretariaat

Deze werkgroep verzorgt het klein onderhoud en klusjes in en om het kerk gebouw.Contactpersoon: Henk Bon

Alle veranderingen in de parochie zoals verhuizing, geboorte, overlijden wordt in de parochie administratie bijgewerkt. De parochie is aangesloten bij de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie, die verhuizingen doorgeeft. Contactpersoon: Dori Hagen, 234592

Verhuur parochiezaaltje

Voor verenigingen en cursussen bestaat de mogelijkheid de parochiezaal te huren. Contactpersoon: via Secretariaat

ORGANISATIE

BEZOEK

CONTACT

BEHEER