Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Welkom Welkom_Muzical Actueel Actueel_oud3 Actueel_oud2 Actueel_oud Vieringen Caritas De pijn . . . 14 Werken. . . 14e-Werk OomGerard. . . Werkgroepen Werkgroepen 1 Werkgroepen 2 Archief Gijs van Engen 2015 Archief 2015 April 2014 Begin 2014 Kindjewiegen 2013 Kerstmarkt 2013 Kindjewiegen 2012 MariaMusical 2012 Vrijwilligers avond en Mariaviering Samen bouwen Pinksterzangdienst Opbrengst Sisal Opbrengst Sisal 2013 Opening Secretariaat Nieuwe locatieraad Afscheid Theo Geurtsen Info Contact Nieuws 

Werkgroepen 2

Liturgie

In onze parochie zijn circa 90 vrijwilligers actief in diverse werkgroepen. Om een idee te geven welke activiteiten door de parochianen worden verricht, stellen wij u de werkgroepen voor. Deel 2.

De werkgroep liturgie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgroepen woord- en communievieringen, koor, lectoren, kosters, gezinsvieringen, en kerkversiering. In deze werkgroep wordt de inhoud van de vieringen besproken, in de adventsperiode en Kerstmis, in de vastenperiode, de Goede Week en Pasen. Contactpersoon: Wilma van Schaick, 234618

Koor St. Caecilia

Wanneer er in een weekend geen priester beschikbaar is, verzorgt deze werkgroep een woord- en communieviering. Deze viering wordt voorbereid aan de hand van de officiele lezingen van de liturgie. In de viering gaan twee leden van de werkgroep voor.Contactpersoon: Fred Veltrop 234168

Gezinsvieringen/kindernevendiensten

De zondagse hoogmis wordt in de regel opgeluisterd door ons parochiekoor. Dit koor bestaat momenteel uit 13 leden, dames en heren. Het koor repeteert elke woensdagavond van 20 tot 22 uur.Contactpersoon: Corrie Jocker, 231154

Woord- en communievieringen

Ongeveer vier keer per jaar vindt een gezinsviering plaats. Het thema van de viering en de lezingen, liederen en gebeden zijn dan speciaal op kinderen afgestemd. De kinderen hebben een actieve rol in deze viering, zoals voorlezen en collecteren. De vieringen zijn meestal aan het begin van de advent, tijdens de kindernachtmis, aan het begin van de vastentijd en tijdens palmpasen. In de adventstijd en vastentijd vinden activiteiten een vervolg in de kindernevendiensten. Contactpersoon: Gerard Teitink, 233598

De misdienaars

De kosters

Lectoren/Lectrices

De taak van de lectorengroep is het verzorgen van de lezingen en voorbeden tijdens de diensten en het assisteren bij het communie uitrieken.Contactpersoon: Gerard Teitink, 233598

Bejaarden en ziekencommunies

Kerkversiering

Parochiele Caritas Instelling

LITURGIE

DIACONIE

Taak van de kosters is voor en na de viering te zorgen voor praktische zaken, zoals verlichting en verwarming, het klaarzetten van de altaarbenodigdheden, en collecteren tijdens de viering.Contactpersoon: Gijs van Engen, 231709

Elke eucharistieviering zijn er twee misdienaars aanwezig die de voorganger assisteren bij de uitvoering van de eucharistie. Contactpersoon: Agnes Doornenbal, 232878

De leden van de werkgroep verzorgen wekelijks de bloemen op het altaar en bij het Mariabeeld. Bij speciale feesten zoals met Kerstmis en Pasen wordt ook de kerkruimte feestelijk versierd. Contactpersoon: An Remmink, 233148

De bejaarden en ziekencommunie is een speciale vorm van liturgie. Parochianen die daar behoefte aan hebben, ontvangen een keer per week bezoek van de pastor of een lid van de werkgroep, die de communie uitreikt . Contactpersoon: An Remmink, 233148

LITURGIE

LITURGIE

Een belangrijk onderdeel van het parochiele leven is de diaconie.

De PCI ondersteunt behoeftige parochianen, een bloemetje voor zieken, een kerstattentie voor bejaarden en ook de kerktelefoon wordt door de Caritas betaald. Soms worden giften gedaan aan doelen buiten onze parochie. Contactpersoon: Cock van der Horst, 233090

Missie, Ontwikkelings en Vredeswerk

Deze werkgroep verzorgt de activiteiten rondom de Adventsactie, Solidaridad, de Vastenactie, en in de Vredesweek.Contactpersoon: Wil Samsom, 232579